Wij zijn wij?

In ons Abilio logo staat de blauwe ruit voor luchtvaart, en de groene ruit voor ecologie.

Bij Abilio willen we duurzame oplossingen nastreven, waarbij iedereen een winnaar is!

Vliegen is de snelste en meest efficiënte vorm van vervoer, en is wereldwijd voor  2 % verantwoordelijk van de CO2-uitstoot. Niettegenstaande de uitstoot van de luchtvaartsector zeer laag is, neemt de luchtvaartsector ook haar verantwoordelijkheid en streeft men ernaar om klimaatneutraal te vliegen in 2050.

Vandaag is duurzaamheid een belangrijk thema, en de luchtvaartsector investeert in onderzoek en ontwikkeling om het vliegen nog klimaatvriendelijker te maken. Weet onze passagier dit? Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen ontvangen dagelijks miljoenen passagiers, en vergeten we niet ons positieve verhaal te vertellen? We hebben een plan waarmee we onze passagier kunnen betrekken bij het groene luchtvaartverhaal!


Onze visie

Dankzij de industriële revolutie, die sinds de achttiende eeuw heeft plaatsgevonden, zijn we er in Europa in geslaagd ziekten als cholera en pest uit te roeien en welvaart te creëren voor de grote meerderheid van de bevolking, een welvaart die we kennen sinds de industriële revolutie! We hoeven ons geen zorgen te maken over voedsel, gezondheid, onderwijs, schoon water, warmte, elektriciteit. Dankzij de luchtvaart worden de afstanden kleiner, ontmoeten we nieuwe mensen en culturen, studeren we in het buitenland, en is de luchtvaartindustrie essentieel voor de wereldhandel. …
Onze welvaart dreigt nu in conflict te komen met het milieu, het klimaat. Deze uitdagingen worden niet opgelost door meer regelgeving en belastingen, maar door innovatie en technologie, door samenwerking. Wij willen deze partners verenigen. Economie en ecologie mogen geen tegenpolen zijn, maar we moeten een klimaat creëren waarin bedrijven zich duurzaam kunnen ontwikkelen, zodat enerzijds welvaart en welzijn ook voor toekomstige generaties gewaarborgd zijn en anderzijds de natuur beschermd wordt. Kortom, bij Abilio willen we duurzame oplossingen nastreven (lees ook ‘oplossingen versus framing‘), waarbij iedereen een winnaar is!

Luchtvaart

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs (2015) te halen, heeft Europa “The Green Deal” in het leven geroepen. De luchtvaartsector ondersteunt dit doel en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De openingsvergadering van de International Aviation Climate Ambition Coalition tijdens COP26 in Glasgow en de door de International Air Transport Association (IATA) en Airport Council International (ACI) aangekondigde netto-nul-emissiedoelstellingen betekenden een verschuiving voor de luchtvaartindustrie. Om dit doel te bereiken wil men overstappen op nieuwe aandrijfbronnen voor de vliegtuigen. We denken hierbij aan vliegen op waterstof, elektrisch vliegen en vliegen op biobrandstoffen (SAF). Het gebruik van SAF zal op korte en middellange termijn de meest haalbare oplossing zijn. SAF Sustainable Aviation Fuel In 2022 is wereldwijd tot nu toe 300 miljoen liter zogenaamde SAF geproduceerd, heeft IATA berekend, maar dat is een conservatieve schatting. Volgens de organisatie zou het werkelijke aantal rond de 450 miljoen kunnen liggen. “Er was minstens drie keer zoveel SAF beschikbaar als vorig jaar, en de luchtvaartmaatschappijen hebben elke druppel ervan gebruikt”, aldus IATA-chef Willie Walsh. Volgens IATA is er in 2030 maar liefst 30 miljard liter SAF nodig en in 2050 zelfs 450 miljard liter SAF om volledig te kunnen overschakelen. Dit lijkt een enorme uitdaging, maar Miscanthus of olifantsgras kan een belangrijk puzzelstuk zijn om dit doel te bereiken! Miscanthus biedt niet alleen een oplossing voor de luchtvaart, maar biedt ook een nieuwe toekomst voor de landbouwsector. Bovendien biedt dit gras Europa de mogelijkheid om meer energieonafhankelijkheid van derde landen te bereiken!

Wilt u hier meer over weten?

Contacteer ons